Sportshal

Lige ved siden af TNKR ligger Tuse Næs-hallen. Det er en sportshal, hvor der bl.a. er et motionsrum.

For 300,00 kr. om året kan medlemmer af TNKR få adgang til motionsrummet ved at kontakte Brian Larsen 29 72 19 45 eller brianlars1@gmail.com.

Man får udleveret en nøglebrik som gælder et år ad gangen*, og der er adgang til hallen mellem 8.00 – 22.00.

  • Tør venligst maskinerne af efter brug
  • Ryd op efter dig
  • Luk døren efter dig hvis du er den sidste
  • Brug indendørs sko
  • Brug af lokalet er på eget ansvar
  • Børn under 16 må ikke benytte lokalet
  • Der er ikke mulighed for omklædning og bad
  • Husk at lukke vinduer

* Betaling gælder indtil 31.5.2016. Herefter skal der betales for næste år.