Værdier

Åbenhed


TNKR er en klub, der vægter åbenhed højt. Således er der plads til, og lige muligheder for, at alle typer af hesteracer og discipliner indenfor ridesporten er velkomne og har deres berettigelse i klubben og på klubbens arealer.

I klubben ønskes en åben og respektfuld dialog medlemmerne i mellem, således at det enkelte medlem føler sig tryg og altid velkommen. Herigennem kan alle udvikle sig og lære af hinanden med udgangspunkt i den enkeltes niveau.

Ambitioner


I TNKR er der plads til alle ambitionsniveauer indenfor alle discipliner, og ingen vægtes i forhold til deres ambition. Alle medlemmer skal have mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig i det tempo, den enkelte finder passende.

Klubben stiller, i så vid udstrækning det er muligt, faciliteter til rådighed for arrangementer, der kan bidrage til at uddanne ryttere og heste eller som har et socialt sigte.

EngagementTNKR opfordrer alle medlemmer til at engagere sig i klubben og tage aktiv del i vedligeholdelse af klubbens faciliteter. Ønsket er, at klubben skal engagere sine medlemmer gennem kurser, undervisning og sociale arrangementer.

Det er en forventning, at alle klubbens medlemmer er gode ambassadører for TNKR,
udviser loyalitet og tager ansvar for klubbens fremtidige virke.