Priser

Alle medlemskaber gælder pr. kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. december, medmindre andet er anført. I TNKR differentieres der ikke mellem juniorer og seniorer i priserne.

Medlemskaber UDEN adgang til faciliteter
Passivt medlem: 250,00 kr. (støtter rideklubben)
Stævnemedlem: 400,00 kr. (giver adgang til at ride stævner i TNKR’s navn)

Medlemskaber MED adgang til faciliteter
Fornyelse: 750,00 kr.
Nyt medlem: 800,00 kr. (750,00 kr. + 50,00 kr. i oprettelse)
Vintermedlem: 400,00 kr. (kan tegnes fra 1. september – og resten af året) – for kun december måned kr. 200,00

Ønsker du at blive medlem? Klik her Ind-/udmeldelse i TNKR.

Kontingent 2021

Ovenstående priser er gældende pr. 1. januar 2021 – der tages forbehold for justeringer