Udvalg

 

Fest- / fastelavnsudvalg
Søren Henriksen
Maj Therkildsen
Helle Pedersen
Opgaver
Planlægge, og afholde TNKR´s fester
Fastelavnsfest
Ruteplanlægning
Tønder
Køller
Stemmesedler
Raslebøsser
Diplomer/Gaver? Kattekrone/Kongekrone
Stævneudvalg
Jannie Pedersen

Marianne Hartung Holmboe

Mie Holst Karlsen

Maj Therkildsen

Caroline Hartung Jelstrup

Opgaver

Planlægning af stævner (terminskoordinering og udarbejdelse af propositioner)
Booking af DRF-officials
Design og bestilling af rosetter
Kontakt med evt. sponsorer
Skaffe frivillige til stævner
Klargøre før stævner
Afholde stævner
Koordinere med kiosk mv.
Rydde op efter stævner
Holde orden i rytterstuen og sekretariat.
Pudse vinduer
Gøre toiletter rent før og efter stævner
Ordne springbanen efter stævner

Juleudvalg
Maja Pedersen
Opgaver
Arrangere julehygge (sidst på sommeren)
Sørge for juletræ
Pynte op til jul / juletræet
Hjælpe juniorrepræsentanterne med at afholde ponystævnet

Kioskudvalg

Mie Holst Karlsen

Opgaver
Indkøb af varer
Holde åbent ved stævner og andre arrangementer.
Sørge for toiletpapir/sæbe og håndklæder
Rengøring af kiosken
Børnedyrskue
Mia Farver Sørensen
Henriette Nielsen
Randi Krak
Christina Nielsen
Mette-Marie Knudsen
Opgaver
Planlægge og afholde vores årlige børnedyrskue
Gøre klar til afholdelsen
Gøre rent før og efter
Webside
Else Marie
Tina Teglers

Caroline Hartung Jelstrup
Opgaver
Design & Opsætning
Daglig redigering 
Juniorudvalg

Caroline Hartung Jelstrup

Annika Hartung Holmboe

Anine Parslov Vogelsang

Sarah Amalie Kjeld

Opgaver

Arrangering af

Ridelejr og ponystævne

Div. Junioraktiviteter