Ordens- og sikkerhedsregler

Ordensregler


 • Alle ryttere skal bære ridehjelm, når de er til hest.
 • Man mødes venstre mod venstre. Vis hensyn mod den yderste hest, rid ikke for tæt på.
 • Har man specielle behov for de andre rytteres placering, så aftal det med dem.
 • Rid hensynsfuldt og hold altid mindst en hestelængdes afstand til andre heste. (Har du en hest som sparker, er det dig som skal passe på)
 • Ved undervisning, SKAL andre ryttere tage hensyn til den som får undervisning. Kig altid op og orienter dig på banen.
 • Træk ikke rundt med hesten hvis der er mange der rider. Så bliv i den forreste ende ved porten.
 • Alle ryttere, til og med det år de fylder 18 år, skal bære springvest, når de springer. Springning foregår kun,
  hvis der er en anden person på over 18 år til stede.
 • Bank altid på porten til ridehuset og afvent svar, inden du går ind.

Sikkerhedsregler


Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det nødvendigt, at der er stor fokus på sikkerheden i klubben. Af samme årsag er ”Sikkerhed først” en af Dansk Ride Forbunds værdier.

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt at klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Ifald klubben ikke har udformet et sæt sikkerhedsregler i henhold til forbundets krav eller sikkerhedsreglerne ikke er implementeret i klubben, kan forbundet efter en skriftlig advarsel indstille klubben til eksklusion jf. forbundets vedtægter § 18.

Et sæt sikkerhedsregler skal tage udgangspunkt i de fysiske rammer og vilkår hos klubben, og bør derfor udformes særskilt for hver enkelt klub.

Klubbens faciliteter generelt:
Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted:

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering
  af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller
  livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller grime & træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn

Ridehus/bane

 • Alle rider altid med sikkerhedsgodkendt ridehjelm på TNKR´s arealer
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål,
  en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 • Alle til og med det år de fylder 18 år benytter sikkerhedsvest ved
  springning
 • Der må ikke longeres, når der er andre ryttere på banen med mindre disse
  har givet tilsagn om at det er ok
 • Beskrivelse af hvordan man kommer ud og ind af ridehuset uden at forskrække og genere de andre ryttere: Der bankes på porten, og afventes i rimelig tid på et svar
 • Opsadling foregår i enden af ridehuset
 • Man mødes altid med venstre arm mod hinanden
 • Ved undervisning tager alle andre ryttere hensyn til den som får
  undervisning
 • Har man heste som sparker eller på anden måde er til fare for andre. Er det ejeren/den som håndterer den pgl. hest som har ansvaret for at holde god nok afstand, og tage hensyn til alle andre
 • Ridning og færden foregår på eget ansvar, og for børn under 18 år, er det forældrenes ansvar om de må ride alene.
 • Man må aldrig springe alene på TNKR’s arealer. Man skal være under opsyn af en anden person på over 18 år.

Sikkerhedsregler ved terrænspringning

 • Terrænforhindringerne må kun benyttes når underlaget jævnt og fast, dvs. at vi kan lukke banen /
  enkelte spring pga vejret og underlaget. De må ikke bruget efter en meget våde eller frostprægede perioder.
 • Informere de andre rytter på arealet/ dressurbanerne, om der springes
 • Der må ikke springes ned på dressurbanerne når det hvide hegn er oppe.
 • Det anbefales at hesten bærer beskyttelse på benene og at den, såfremt den er skoet, bærer mordax
  for at kunne stå fast.
 • Springene må kun springes i korrekt rideretning. Ved tvivl om korrekt rideretning, undlad at springe.
 • Ødelagte forhindringer må ikke springes. Ved skader på terrænforhindringer skal dette straks
  meddeles bestyrelsen.
 • Alle, også ryttere over 18 år, skal bære sikkerhedsvest. Springes der med Air-Bag vest skal alm.
  sikkerhedsvest bæres indenunder.
 • Udover den/de ridende ryttere skal der være en voksen over 18 år til stede. Denne person må IKKE
  være til hest eller holde en hest. Personen skal have en mobiltelefon på sig. Hav altid en plan med
  rytteren (og evt. dennes værge) om hvad der skal gøres og hvem der skal kontaktes i tilfælde af
  styrt/ulykke.

Terræn: (Til & fra TNKR, og når du rider tur)

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål,
  en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter, man rider ikke på fortove. Husk lys & reflekser efter mørkets frembrud.
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Det anbefales rytterne altid at medbringe en mobiltelefon.
 • Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen.

Når ulykken sker


 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp. Ring 112. Adressen er: Udby Kirkevej 21. 4300 Holbæk
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.