Nyt navn til vores “nabo-område” og info om aktivitet

Vores nye nabo område har fået nyt navn – Udby Naturskov.

Arbejdet vil begynde omkr. 25. juli og en tidshorisont på 5 mdr.

Vi skal regne med kørsel med tung trafik forbi ridehuset og en del uro – men de tager selvfølgelig hensyn til os og hestene.